Pytanie o ogrodzenie i wodę

Zagadnienia prawne dot. użytkowania ogrodów przydomowych i działkowych.
maszlo
Witamy na forum!
Witamy na forum!
Posty: 2
Rejestracja: 2010-05-09, 14:30

Pytanie o ogrodzenie i wodę

Post autor: maszlo »

witam wszystkich pasjonatów ogrodów.
wraz z żoną posiadamy niewielką działkę rolną na wsi (jest to zwykłe pole nieuprawiane przez kilka lat). działka sąsiaduje z innymi działkami na których są uprawy rolnicze. myślimy o założeniu tam małego ogrodu, zaczęliśmy już nawet sadzić rośliny. oto moje pytania:

1) czy taką działkę (pole) mogę ogrodzić siatką z zabetonowanymi słupkami metalowymi? czy są potrzebne pozwolenia?
2) czy na takim "polu" mogę wywiercić studnie wodną "abisynka" (chodzi o pozwolenie)?
3) czy mogę tam postawić chociaż garaż blaszany?

bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas
użytkownik usunięty

Post autor: użytkownik usunięty »

1)
Ogrodzenie można stawiać bez pozwoleń i zgłoszeń pod warunkiem, że nie jest ono ustawione od drogi publicznej czy innych miejsc publicznych (dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych).
Nie ma znaczenia jakie to będzie ogrodzenie, czy na murku z siatki, czy pełne murowane, byle nie przekraczało wysokości 2,20 m.
Jeżeli tych warunków nie możemy zachować wówczas niezbędne jest zgłoszenie do właściwego Starostwa Powiatowego.
Polecam: montaż ogrodzenia betonowego - instrukcja

2)
Garaż bez wyjątku na pozwolenie na budowę...
Proponuję raczej postawić parterowy budynek gospodarczy do 25 m2 - na zgłoszenie do Starostwa, bez wspominania komukolwiek, że to będzie garaż i zawsze się tego wypierać :mrgreen: . Należy pamiętać, że budynek gospodarczy to również miejsce do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych, więc jakby ktoś pytał to właśnie coś ci się zepsuło i musisz naprawić auto, a pod gołym niebem nie sposób ;-)

3)
Z wodą to już bardziej skomplikowane, jest więcej ograniczeń w różnych ustawach.
Skrótowo spróbuję tak:
Wykonywanie ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie wchodzi w zakres stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawa Prawo wodne mówi nam zaś, że:
Art. 36. 1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:
1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.


Do tego należy dołożyć art z Prawa wodnego, który zastrzega, że
Art. 124. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:
5) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

Reasumując: przy budowie studni nie przekraczać 30 m głębokości, przy eksploatacji nie przekraczać 5 m3 / dobę poboru wody i wszystko to ładnie opisać na zgłoszenie do właściwego Starostwa Powiatowego :-)

Wymagania techniczne dla studni są opisane w rozdziale 6 (§ 31-33) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (podano wymagane odległości od studni oraz kilka innych niezbędnych informacji).
maszlo
Witamy na forum!
Witamy na forum!
Posty: 2
Rejestracja: 2010-05-09, 14:30

Post autor: maszlo »

bardzo dziękuję za pomoc.
czyli ogrodzenie z dala od drogi i wodę ze studni nawierconej na głębokość np. 7 m mogę mieć na działce,
ale czy taki budynek gospodarczy o pow. do 25 m2 może być trwale związany z podłożem?
jeśli chodzi o ten garaż/barak/kontener to chciałem go ustawić na tzw. cegle, bez żadnego betonowania.
użytkownik usunięty

Post autor: użytkownik usunięty »

Trwałość związania z gruntem nie ma znaczenia z punktu widzenia tego przepisu, może mieć jedynie znaczenie przy naliczaniu podatków przez gminę. Zdaje się, że przynajmniej w niektórych gminach, za budynki gospodarcze niezwiązane trwale z gruntem nie nalicza się podatku, ale to musisz sprawdzić u siebie.
Jeśli więc zajdzie taka potrzeba, możesz spokojnie betonować ;-)
ODPOWIEDZ